Projekty

ÚvodProjekty Projekty spolupráce Osobnosti našej histórie

Osobnosti našej histórie

27. február 2015 Výška schváleného príspevku: 39 500,00 Eur

Ide o projekt národnej spolupráce, ktorý MAS Vršatec realizovala v spolupráci s MAS Kopaničiarsky región.  

V rámci tohto projektu boli zhotovené známe osobnosti regiónu v životnej veľkosti. Jednotliví dejatelia pôsobili v spomínaných regiónoch, stali sa úspešnými vo svojich profesiách a zanechali po sebe svedectvo, čím sa význačne zapísali do slovenských dejín. Z regiónu MAS Vršatec ide o osobnosti: Vojtech Zamarovský, Božena Riznerová - Obrová, Michal Rešetka, Martin Hugolín Gavlovič, sv. Benedikt. Za región MAS Kopaničiarsky región je to postava Dušana Jurkoviča. Cieľom obidvoch miestnych akčných skupín je nielen zachovávanie tradícii, ale taktiež uchovanie kultúrneho bohatstva. Je dôležité chrániť a uchovávať dedičstvo po našich predkoch pre ďalšie generácie. Spomínané figuríny v životnej veľkosti sú unikátnym skvostom týchto regiónov a sme veľmi radi, že Vám prostredníctvom výstav môžeme priblížiť ich životy, pôsobenie a predstaviť ich diela. Súčasťou projektu bolo tiež zriadenie pamätnej izby architekta Dušana Jurkoviča a putovná výstava figurín po území MAS Vršatec.

V rámci projektu bola taktiež vydaná brožúra o živote a diele spomínaných osobností.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200