Projekty

ÚvodProjekty Projekty spolupráce Spoločný marketing Leadrovských skupín mikroregiónov Teplička a Vršatec

Spoločný marketing Leadrovských skupín mikroregiónov Teplička a Vršatec

18. december 2014 Výška schváleného príspevku: 20 000,00 Eur

Projekt spolupráce bol navrhnutý na základe využitia možnosti návštevnosti mikroregiónu Teplička, ktorý by sa obohatil o možnosti vyžitia, ktoré ponúka región MAS Vršatec.

V rámci projektu sa realizovali nasledovné aktivity:

 

  • detské pexeso s maľovanými obrázkami zobrazujúcimi tradičné výrobky a špeciality z oboch regiónov

 

  • maľovaná skladacia mapa mikroregiónov Teplička a Vršatec vo formáte A2 s popismi

 

  • informačná brožúra s popisom a fotografiami obcí, výrobcov, pamiatok, kultúrnych podujatí, zaujímavostí

 

Všetky tieto printové i filmové produkty sa distribuovali v oboch regiónoch, v rámci rôznych výstav, propagačných podujatí či aktivitách podporujúcich cestovný ruch.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200