Projekty

ÚvodProjekty Projekty spolupráce Kouzlo příběhů

Kouzlo příběhů

14. október 2022 Výška schváleného príspevku: 18 122,00 Eur

Cieľom projektu je prepojiť našich miestnych a partnerových historikov, pamätníkov a ľudí, ktorí poznajú príbehy a rozprávky z regiónu. Tieto príbehy budú spísané a vydané v knihe povestí, v ktorej sa budú skvieť diela miestnych detí zo základných škôl na území. Príbehy budú nahrané do QR kódov, ktoré sa budú nachádzať priamo na turistických trasách na bodoch záujmu, v knihe povestí a v turistických brožúrach z daných území.
Hlavným cielom projektu je posilnenie súnaležitosti najmä mladej generácie s územím a zaistiť prenos príbehov medzi generáciami.
Príjemcom dotácie je Miestna akčná skupina Hříběcí hory, z.s. a MAS Vršatec je hlavným cezhraničným partnerom projektu.

Projekt "Kouzlo příběhů", kód projektu CZ/FMP/11b/10/156 bol podporený z dotácie programov Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika- Česká republika, podporeného vo výzve č. 10/FMP/11b/N z Fondu malých projektov.

Realizácia: 05/2022- 03/2023

Celkové oprávnené výdavky: 18 122,00 EUR

Finančné príspevky z EFRR:18 122,00 EUR

Vlastné zdroje žiadateľa: 3 198,00 EUR

Poskytovateľ/ správca: Región Biele Karpaty

V rámci projektu sa uskutočnilo viacero workshopov zameraných na cestovný ruch alebo miestne zakotvené učenie. Záznamy z nich nájdete na odkazoch nižšie.
Workshop s témou Rozvoj cestovného ruchu v obciach, ktorý poriadala MAS Hříběcí hory:
https://www.youtube.com/watch?v=sfHX7K0hraE&t=9s

Workshop na tému miestne zakotvené učenie:
https://www.youtube.com/watch?v=OPdiJUfimBc

Workshop na tému podpora cestovného ruchu na území MAS Vršatec:
https://www.youtube.com/watch?v=TPRVFv6AIak

Príbehy, ktoré si môžete spustiť cez QR kódy na miestach, kde sa odohrali sú uložené pod týmto odkazom:
https://soundcloud.com/mas-vr-atec/sets

 

 

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200