Projekty

ÚvodProjekty Projekty spolupráce Národné rozprávky a povesti – poklady národnej identity a tradícií

Národné rozprávky a povesti – poklady národnej identity a tradícií

13. máj 2015 Výška schváleného príspevku: 64 000,00 Eur

Ide o projekt nadnárodnej spolupráce, ktorý MAS Vršatec realizuje v spolupráci s MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví a MAS Královská stezka. Činnosti projektu sú rozdelené na viac častí. Prvá časť predstavuje súčasť podpory kultúry na území, pričom ide o spoluprácu s divadelnými súbormi. Do projektu sa zapojili súbory: DS Hugo – Pruské, DS Masky – Ilava, DS Leua – Ilava, DS Giovanni – Dolná Súča a DS Po lopate – Horná Súča. V rámci tejto časti projektu ide o nacvičenie divadelných hier, ktoré uchovávajú bohatstvo slovenskej histórie a súčasnosti. 

 

Všetky nacvičené hry sa dotýkajú slovenského kultúrneho bohatstva, pričom žáner je ľubovoľný. Postupne sa jednotlivé predstavenia odohrávajú na území MAS Vršatec. DS Hugo vystupuje s hrou, ktorá má názov „Prekvapenie“. Ide o predstavenie, ktoré vťahuje diváka do kolotoča zvratov, nečakaných udalostí, mafiánskych praktík a nehanebne veľkej kopy peňazí. Ich sila privádza ľudí ku skorumpovateľnosti, prebúdza nenásytnosť, kazí ľudský charakter aj zdravý rozum. Hra patrí do rodu tzv. bláznivých komédií plných náhlych zvratov a hyperbolizácie, kde hnacím motorom zápletky sú zámeny osôb a nedorozumenia. Ani samotný divák netuší, čo všetko môže spôsobiť napríklad plný kufrík peňazí. DS  Masky uviedol hru s názvom „Som stále tu a som živý“. Hra predstavuje smiešno-vážnu komédiu o slovenskom vynálezcovi a konštruktérovi Štefanovi Baničovi, ktorému patentovali vynález prvého padáka až v Amerike. Súbor Leua sa predstaví s hrou „Aj anjeli to majú ťažké“, pričom vtiahne deti i dospelých divákov do prostredia dediny, kde sa odohráva príbeh Terezky a jej rodiny. Hra pravdivým a citlivým spôsobom pranieruje alkoholizmu a pomenúva túžby detí po šťastnej rodine. DS Giovanni odohral historickú komédiu s názvom „Pomsta porazených“. Prostredníctvom hry sa dá na smutnú dobu pozerať veselými očami, zároveň zažiť romantiku zašlých dní a zabaviť sa. Predstavenie oprašuje dávne časy rytierov. Súbor Po lopate vystúpil s hrou, ktorá nesie názov „Spolok piatich P alebo troška poézie nikoho nezabilo“. Ide o komédiu, kde sa hlavní hrdinovia sa pohybujú v oblasti priemyslu, obchodu a kultúry. Súčasťou tejto časti projektu je nákup kulís, kostýmov, rekvizít, skladacieho pódia a krytého veľkoplošného stanu. Zároveň boli pre súbory graficky spracované a vytlačené brožúrky, bulletiny a plagáty k jednotlivým predstaveniam.

Ďalšia časť projektu má názov regionálni reportéri a vytvorenie regionálnej internetovej televízie, pričom zahŕňa usporiadanie mediálneho workshopu a tvorbu internetovej televízie. V rámci workshopu prebehli školiace cvičenia a prednášky od lektorov pôsobiacich v médiách. Reportéri sa naučili pracovať s kamerou, strihať video a pracovať s príslušným softwarom. Následne bol výstupom každého workshopu výjazd na podujatie v členskej obci, zostrihanie a spracovanie reportáže. Reportéri boli rozdelení do dvojíc, pri výjazdoch na miesto jeden z dvojice obsluhoval kameru a druhý moderoval. Na základe týchto reportáží bola vytvorená internetová stránka, kde sa spracovávané videá nahrávajú. Zámerom aktivity je, aby sa takto pravidelne informovalo a propagovalo o najväčšom počte tých najzaujímavejších regionálnych aktivitách a podujatiach. Súčasťou tejto časti bol nákup kvalitnej HD kamery a vycestovanie do Českej republiky na územie MAS Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov a na divadelný festival do mesta Ledeč nad Sázavou.

V dňoch 21. - 22. marca 2015 sa MAS Vršatec zúčastnila návštevy na území 2 českých MAS, konkrétne MAS Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov. Z nášho regiónu sa návštevy zúčastnil divadelný súbor Hugo z obce Pruské. Súbor odohral na území oboch spomínaných českých MAS svoju divadelnú hru s názvom „Prekvapenie“. V sobotu sa predstavenie konalo v kultúrnom dome v obci Hanušovice,  územie MAS Horní Pomoraví. Po skončení predstavenia sa účastníci výjazdu presunuli do Velkých Losín, územie MAS Šumperský venkov, kde prebehla večera a kde boli divadelníci aj ubytovaní. Po večeri sa konala prehliadka Losinskej ručnej papierne. V nedeľu sa konala návšteva zámku a záhrad vo Velkých Losinách. Následne sa účastníci presunuli na obed. Po obede DS Hugo odohral svoje predstavenie v KKC Rapotín, MAS Šumperský venkov. Predstavenie malo veľký úspech a všetkým divákom sa veľmi páčilo, čo dokázali silným potleskom.

V dňoch 17.-19.04.2015 sa uskutočnil výjazd divadelných súborov z územia MAS Vršatec do Českej republiky, nakoľko sa v meste Ledeč nad Sázavou konal divadelný festival, ktorého sa tiež zúčastnili všetky partnerské MAS v rámci projektu nadnárodnej spolupráce, konrétne MAS Horní Pomoraví, MAS Šumperský venkov a MAS Královská stezka. Po ubytovaní sa konala spoločná večera a po nej nasledovali prezentácie jednotlivých partnerov projektu. V sobotu v ranných hodinách sa v priestoroch hradu konalo zahájenie festivalu, ktorý otvoril Mgr. Gusta Charouzek, riaditeľ MAS Královská stezka, pričom prítomných privítal a poprial prvému ročníku festivalu veľa úspechov a hercom veľa šťastia. Dňa 18.04.2015 svoje predstavenia odohrali divadelný súbor Giovanni z Dolnej Súče a divadelný súbor Hugo z Pruského. Dňa 19.04.2015 vystúpil so svojim predstavením DS MASky z Ilavy. Okrem ďalších predstavení českých divadelných súborov sa počas obidvoch dní konal na nádvorí hradu sprievodný program tvorený vystúpeniami tanečníc a šermiarov. Taktiež sme sa zúčastnili prehliadky hradu a výletu do neďalekej prírodnej rezervácie. Odohrané predstavenia boli veľmi kvalitné a boli nábojom pre všetkých zúčastnených. 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200