Projekty

ÚvodProjekty Projekty spolupráce Zvyky a tradície na oboch stranách hranice

Zvyky a tradície na oboch stranách hranice

27. február 2015 Výška schváleného príspevku: 48 645,00 Eur

Ide o projekt nadnárodnej spolupráce, ktorý bol realizovaný s 5 českými MAS: MAS Vodňanská ryba, OZ Rozkvět Zahrady Jižních Čech, MAS LAG Strakonicko, MAS Česká Kanada a Blanský les – Netolicko.

Hlavným cieľom projektu bola ochrana spoločného kultúrneho bohatstva, uchovanie a rozvíjanie slovenských a českých ľudových tradícií a zvyklostí. Predmetom projektu bolo vyhotovenie drevených jarmočných stánkov,  nákup tradičných krojov z červenokamenskej a súčanskej doliny v rámci územia MAS Vršatec. Taktiež sa v rámci projektu konali exkurzie, ktoré boli zamerané na výmenu skúseností. Súčasťou obidvoch exkurzií boli medzinárodné  prehliadky krojov, počas ktorých boli odprezentované české aj slovenské tradičné kroje. Tradičné kroje a stánky si môžu obyvatelia územia MAS Vršatec bezplatne zapožičať. Ďalej sa v rámci projektu konal tradičný jarmok a dni remesiel. Výstupom projektu sú dve propagačné brožúry, v jednej sa nachádzajú informácie o tradičných remeslách a krojoch, a druhá predstavuje receptár s československými receptami.   

Drevené jarmočné stánky

 

Tradičné kroje regiónu spod Vršatca

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200