Projekty

ÚvodProjekty Projekty spolupráce "Společne k lepší propagaci"

"Společne k lepší propagaci"

17. január 2022 Výška schváleného príspevku: 20 769,00 Eur

Cieľom projektu je využiť veľký záujem o novovybudované úseky cyklotrás ku smerovaniu cyklistov k návšteve kultúrnych a prírodných zaujímavostí, nielen pozdĺž týchto cyklotrás, ale aj v širšom prihraničnom regióne.

Medzi aktivity projektu patrí vytvorenie komunikačnej stratégie cyklotrasy Bevlava, odborného podkladu, na ktorého základe budú realizované ďalšie aktivity projektu: logomanuál a najmä nové webové stránky cyklotrasy Bevlava. Tie budú základným zdrojom informácií o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach obidvoch regiónov.

Výstupy projektu budú vznikať v priebehu workshopov pracovného tímu. Kvalifikáciu pracovného tímu zvýši inšpiračná cesta. V rámci projektu bude obstaraný tiež ščítač návštevníkov, ktorý bude slúžiť k efektívnemu manažmentu cyklotrasy Bevlava.

Príjemcom dotácie je Zduženie obcí mikroregiónu Valašské Klobucko a MAS Vršatec je hlavným cezhraničným partnerom projektu.

Projekt "Společne k lepší propagaci", kód projektu CZ/FMP/6c/06/080 bol podporený z dotácie programov Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika- Česká republika, podporeného vo výzve č. 6/FMP/6c/I,N z Fondu malých projektov.

Realizácia: 09/2021- 8/2022

Celkové oprávnené výdavky: 20 769,00 EUR

Finančné príspevky z EFRR: 17 653,65

Vlastné zdroje: 3 115,35 EUR

Poskytovateľ/ správca: Región Biele Karpaty

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200