Aktuality

Úvod Aktualizácia výzvy MAS 028/7.4/4

Aktualizácia výzvy MAS 028/7.4/4

2. 5. 2024
Aktualizácia výzvy MAS 028/7.4/4

Miestna akčná skupina Vršatec oznamuje, že predĺžila uzávierku výzvy MAS 028/7.4/4 do 14.6.2024.

Všetky ďalšie náležitosti k výzve a povinné prílohy k výzve zostávajú nezmenené.

Novú výzvu a oznámenie o zmene nájdete v priložených dokumentoch v časti výzvy TU

Výzva MAS MAS 0287.4.4 - predĺžený termín

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200