Návštevník regiónuunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Naše aktivityNaše aktivity Výzvynavštívte videoportál
MAS Vršatec
Chcem si požičať  podporte región  spod Vršatca    
Úvod „ Čo zažiješ na SOŠ Pruské“

„ Čo zažiješ na SOŠ Pruské“

19. apríl 2022 Novinky 0 komentárov
„ Čo zažiješ na SOŠ Pruské“

Už po tretíkrát sa naša škola zapojila do projektu „Podpor svoj odbor“ na tému „Čo zažiješ v mojom odbore“. Úlohou žiakov bolo  natočiť krátke 3-minutové videá zo života školy a spolu s videovizitkou zaslať do súťaže.

Práca v poľnohospodárstve, potravinárstve a všeobecne v agrorezorte nie je atraktívna pre žiakov základných škôl, lebo majú málo informácií  a  ani nevedia, aké praktické  odbory môžu študovať. Preto sme sa snažili predstaviť jednotlivé odbory, ktoré naša škola ponúka.

Naším zámerom bolo ukázať zaujímavé aktivity našich  študentov počas odborného výcviku či praxe, žiaci základných škôl mohli nahliadnuť do historických priestorov našej školy, ktorú dopĺňa rozsiahly záhradný areál.

Do súťaže zaslali 5 študenti videá z odborov agromechatronik, podnikateľ pre rozvoj vidieka, poľnohospodár-mechanizácia, cukrár a viazač aranžér. 

Tento ročník bol pre SOŠ Pruské úspešný.  7.4.2022 si z rúk Ing. Matejoviča  a Ing. Hubu z Agrionu Nitra prevzali študenti z odboru agromechatronik, Daniel Lajda a Jakub Stopka, cenu Agrionu a zároveň zástupca SPPK Bratislava, jeden z hlavných organizátorov súťaže  Mgr. Korpáš,  odovzdal cenu pre najaktívnejšiu strednú školu.

Veríme, že aj naše videá budú nápomocné žiakom pri výbere školy.

(spracovala Ing. Oľga Gézeová, koordinátorka ŽŠR)

 

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele