Aktuality

Úvod Deň otvorených dverí v MAS Hříběcí hory

Deň otvorených dverí v MAS Hříběcí hory

4. 9. 2022
Deň otvorených dverí v MAS Hříběcí hory

Bolo nám potešením zúčastniť sa na Dni miestnej akčnej skupiny Hříběcí hory. Táto Miestna akčná skupina ja naším projektovým partnerom v projekte Kúzlo príbehov. V tomto spoločnom projekte bude výstupom kniha rozprávok a poviedok z našich území.

Milé podujatie sa konalo 3. septembra 2022 v areáli parku v Zboroviciach. Naši partneri mali pripravený kultúrny program, výstavy a sprievodný program pre malých aj veľkých.

Našu návštevu sme osviežili vystúpením p. Ivana Bobota, ktorý sa venuje výrobe a hre na pastierskych ľudových nástrojoch. V jeho pásme predviedol hudobné nástroje ako fujary, pastierske píšťaly, pastierske rohy a nechýbala ani drumbľa. Prehliadka týchto hudobných nástrojov bola obohatená o hru a spev. Ešte raz veľká vďaka za pozvanie na Deň MAS Hříběcí hory.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200