Aktuality

Úvod Hľadáme najkrajšiu fotku z územia MAS

Hľadáme najkrajšiu fotku z územia MAS

3. 5. 2024
Hľadáme najkrajšiu fotku z územia MAS

Výzva pre všetkých nadšencov fotografovania! Pošlite nám vaše fotografie z územia MAS Vršatec (formát JPG, veľkosť min.1,5 MB) na emailovú adresu masvrsatec@masvrsatec.sk do pondelka 10. júna 2024!

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás už po štrnástykrát pozýva zapojiť sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny (MAS). Ústrednou myšlienkou súťaže je ponúknuť MAS možnosť prezentovať v obrazovej podobe svoj región, jeho prírodné bohatstvo, krásy, zaujímavosti a život ľudí v území, ich spoločenskú činnosť, ľudové zvyky a obyčaje nevynímajúc a originalitu tradičného ľudového oblečenia regiónov a oblastí slovenského vidieka.
MAS sa môže prihlásiť do každej kategórie s  len 1 fotografiou.

Aj tento rok sú vyhlásené tieto súťažné kategórie: 

1. Naša príroda
2. Naši ľudia
3. Naše tradície
4. Naša budúcnosť
5. Naše „naj“
6. Život v našej MAS
7. Naše kroje

Vybrané fotografie budú reprezentovať región MAS Vršatec. Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200