Aktuality

Úvod Inšpiratívna exkurzia v Českej republike

Inšpiratívna exkurzia v Českej republike

19. 11. 2022
Inšpiratívna exkurzia v Českej republike

V utorok 15. novembra sme sa s našimi starostami zo Združenia Bielych Karpát  zúčastnili exkurzie v Českej republike.  Videli sme veľa zaujímavých projektov a načerpali veľa informácií a stretli inšpiratívnych ľudí.
Navštívili sme ZŠ v obci Ratíškovice, kde majú vybudovanú jedinečnú prístavbu odborných učební.  Táto prístavba získala cenu Drevená stavba roku 2019. Nosnou konštrukciou monolitického železobetónového stropu a strechy sú dubové kmene. Vďaka celoplošnému preskleniu budovy zo severnej strany sú dubové kmene krásne vidieť. V prístavbe sa nachádzajú dielne a učebňa na výučbu cudzích jazykov.
Po návšteve školy sme sa presunuli na miestnu kompostáreň a zberný dvor. Poslednou zastávkou v obci Ratíškovice bola návšteva Spolkového domu, ktorý obec začala realiziovať v roku 2015. Jeho súčasťou je veľká sála, malá sála a kolkáreň.
Z daľších projektov sme navštívili Ekocentrum v obci Šardice.  Manažérka MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Hanka Horňáková nám predstavila činnosť MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a následne sme si vypočuli zaujímavú prednášku, ktorú viedol pán Petr Marada
Pán Petr Marada je súkromný poľnohospodár, vysokoškolský pedagóg a akademický pracovník Mendelejovej univerzity v Brne. Venuje sa  aktuálnym témam súčasnej poľnohospodárskej krajiny, klimatickej zmene, negatívnym vplyvom intenzívneho poľnohospodárskeho hospodárenia a  mnoho inému. Riešenie nachádza v pozemkových úpravách, v opatreniach na akumulovanie vody v krajine, v biokoridoroch a pod.
Ďakujeme za inšpiratívne stretnutia a tešíme sa nabudúce.

 

                               

                              

 

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200