Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod Komunitná obec - komunitná škola

Komunitná obec - komunitná škola

26. marec 2018 Novinky 0 komentárov
Komunitná obec - komunitná škola

 

Pracuješ v oblasti samosprávy alebo vzdelávania ? Chceš sa dozvedieť viac o tom, ako funguje komunitná škola? 

Prihlás sa na vzdelávaciu akciu  KOMUNITNÁ OBEC - KOMUNITNÁ ŠKOLA v rámci projektu Vidiek bez hraníc, v ktorej spolupracujú MAS Kopaničiarsky región, MAS Vršatec, MAS Moravský kras a MAS Vizovicko a Slušovicko.

Názov projektu:Vidiek bez hraníc

kód projektu: 304031D043

Prioritná os: 3 Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita: Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami(1b), kde vedúcim partnerom je Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, hlavný cezhraničný partner MAS Moravský Kras z.s a partnermi projektu sú MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s a miestna akčná skupina Vršatec. Všetky MAS spoločne napĺňajú cieľ zvýšenia kvality úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Termín konania: 12. 4. - 13. 4. 2018

Miesto konania: Activitypark Hotel Všemina na území MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. (www.vsemina.cz)

 

Program:

ŠTVRTOK 12. 4. 2018

10:00                        Príchod, ubytovanie, a registrácia účastníkov

10:30 – 11:15           Zahájenie, predstavenie projektu Vidiek bez hraníc a  predstavenie jednotlivých projektových partnerov

11:15 – 12:30           Komunitné školy – cesta k celoživotnemu vzdelávaniu trochu inak 

                                Ing. Jan Fiala, člen Národní sítě venkovských komunitních škol

12:30 – 13:30           Obed

14:00 – 17:00           Exkurzia do obcí

                                Obec Neubuz (Predstavenie a prehliadka obce, ZŠ Neubuz, Komunitní škola

                                Sova, diskusia so starostom obce a riaditeľkou školy) (www.neubuz.cz)

                                Obec Hvozdná (Predstavenie a prehliadka obce, ukážka kontajnerovej školy, diskusia so starostom) (www.hvozdna.cz)

17:30 – 19:00           Diskusia o projektových zámeroch spolupráce,

19:00 – 22:00           Večera formou rautu, spoločenský večer s hudbou, zdieľanie príkladov dobrej praxe 

 

PIATOK 13. 4. 2018

8:00 – 9:00               Raňajky

9:30 – 11:30             Exkurzia do škôl

                                Základná škola a Materská škola Kašava, Komunitná škola Kašava (https://kasava.edupage.org)

                                Základná škola Slušovice (www.zsslusovice.cz)

12:00 – 13:00           Obed

13:15 – 15:30           Exkurzia

                                Likérka R.Jelínek - Destillery Land (www.distilleryland.cz)

                                Štátny zámok Vizovice (www.zamek-vizovice.cz)

15:30                        Odjazd

 

Informácie pre účastníkov:

Účasť na akci je pre subjekty z územia MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. a územia projektových partnerov BEZ POPLATKU. Pri väčšom počte záujemcov budú uprednostnení zástupcovia obcí  a školských zariadení.

Na akciu sa môžete prihlásiť  e-mailem, osobně či telefonicky najneskôr do 3. apríla 2018 na adrese  : MAS Vršatec, Ľuborčianska 274/27, 914 41 Nemšová, tel. č.  +421 (0) 32 64 01 061  alebo na masvrsatec@masvrsatec.sk

 

 

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele