Aktuality

Úvod Konferencia Národnej siete MAS SR

Konferencia Národnej siete MAS SR

1. 12. 2022
Konferencia Národnej siete MAS SR

V dňoch 29. - 30. 11.2022 sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie v Ružomberku, ktorú usporiadala Národná sieť MAS SR.s témou CLLD na Slovensku - ako ďalej? Konferencia so zaujímavým programom a témami ako pozícia NS MAS SR k budúcnosti prístupu LEADER /CLLD, aktuálna situácia a nový prístup v implementácii LEADER na Slovensku. Veľkým prínosom bolo, že priestor dostali riaditelia riadiacich orgánov v obidvoch fondoch - IROP aj PRV.
Pozvaní boli aj českí lektori, ktorí sa zaoberali témou Národnej  siete MAS v ČR a fungovania českých MAS.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200