Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod „ Lepšie raz vidieť ako 100 krát počuť"

„ Lepšie raz vidieť ako 100 krát počuť"

3. júl 2019 Novinky 0 komentárov
„ Lepšie raz vidieť ako 100 krát počuť

SOŠ Pruské zrealizovala 26.06.2019 pre svojich 35 žiakov krásnu odbornú exkurziu pod názvom „ Lepšie raz vidieť ako 100 krát počuť“. Realizácia prebehla v rámci projektu zážitkové učenie, ktorého podporovateľom bol Trenčiansky samosprávny kraj.

Cieľom akcie bolo ukázať žiakom prostredníctvom Múzea liptovskej dediny v Pribyline vplyv viacerých činiteľov na život obyvateľstva v určitom období. Nie je tomu inak ani v súčasnosti. Na staviteľstvo, spôsob života, gastronómiu, tradície a životný štýl vždy vplývalo, vplýva a vplývať bude viacero faktorov, ako napr. vzdelanie, postavenie v spoločnosti, dodržiavanie tradícií a nariadení, prírodné podmienky, rozvoj a vyspelosť krajiny, resp. regiónu, nepokoje v krajine a iné.  Návštevou Spišského hradu v Žehre sme chceli žiakom ukázať, že aj Slovensko vzhľadom na malú rozlohu disponuje obrovským kultúrnohistorickým bohatstvom nielen na národnej, ale svetovej úrovni. V roku 1993 bol hrad spolu s okolím – Spišské Podhradie, Spišská Kapitula a kostol v Žehre zaradený do svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Patrí medzi viac ako 300 najvýznamnejších pamiatok sveta a svojou rozlohou sa považuje za jeden z najväčších hradných komplexov strednej Európy.

Máme aj naďalej snahu vzbudiť u žiakov hrdosť na krajinu, v ktorej sa narodili, v ktorej žijú a študujú, aby sa nikdy nehanbili za svoj pôvod.

Exkurziu sme realizovali v rámci medzipredmetových vzťahov medzi predmetmi slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, geografia v cestovnom ruchu, regionálny národopis, turistika na vidieku, sprievodcovská činnosť a rozvoj vidieka.

Exkurzia sa vydarila a všetci sme odchádzali s krásnymi zážitkami.

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele