Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod Marketing cestovného ruchu- Vidiek bez hraníc

Marketing cestovného ruchu- Vidiek bez hraníc

2. júl 2018 Novinky 0 komentárov
Marketing cestovného ruchu- Vidiek bez hraníc

V dňoch 28. – 29. 6. 2018 sa konala exkurzia v rámci projektu Vidiek bez hraníc (kód projektu: 304031D043), ktorú organizovala MAS Vršatec. Išlo už  o tretiu akciu v poradí, tentokrát zameranú na marketing v cestovnom ruchu.  

Na úvod sme sa stretli v obci Vršatské Podhradie v hoteli Vršatec, kde sa účastníci ubytovali. S menším meškaním manažérka MAS Vršatec, Martina Kenderová, všetkých privítala a stručne oboznámila s projektom v rámci ktorého sa vzdelávacia aktivita koná. Následne odovzdala slovo p. Elexovej, ktorá vystúpila ako prvá s prednáškou  s názvom : Marketing cestovného ruchu – marketingový mix, tvorba produktu v cestovnom ruchu. Prednáška účastníkov uviedla do problematiky marketingu v cestovnom ruchu a tiež informovala o tom ako by sa mal robiť marketing v cestovom ruchu. Kde začať a ako postupovať, aby sa lokalita stala pre návštevníka atraktívna a ako vôbec návštevníka do územia prilákať. Účastníkom bolo ukázaných a predostretých viacero ukážok kvalitného marketingu na Slovensku.  Nasledovala  prednáška od p. Szaba na tému                            Krajina príbehov : tematický rozvojový program turizmu v regióne s využitím potenciálu tradovaných a skutočných historických príbehov. Svojím netradičným, inovatívnym spôsobom propagácie územia zaujal účastníkov a pre lepšie oboznámenie sa s jeho prácou usporiadal aj menšiu súťaž o jeho knihy. Marketing územia postavil na zaujímavých príbehoch spísaných v knihách, na námet ktorých sa realizovalo už viacero podujatí, ktoré do regiónu prilákali návštevníkov z rôznych kútov Slovenska. Môžeme spomenúť Pašerácky beh, založený na pravdivom príbehu z čias pašovania tovaru  cez hranice.  Po tejto prednáške nasledoval obed.

Po obede vystúpil p. Végh s prednáškou Moderné produkty cestovného ruchu, ktorý v rámci svojho portfólia disponuje viacerými aplikáciami, ktoré umožnia turistovi virtuálne si prezrieť napríklad aj kostol v Levoči, pokiaľ práve nie je  táto sakrálna pamiatka otvorená a prístupná návštevníkom Levoče. Týmto spôsobom zdigitalizoval aj iné turisticky atraktívne miesta, objekty. Vytvoril tiež aplikácie, ktoré hravou a náučnou formou môžu turistu obohatiť o nové informácie. Výhodou je že aplikácie fungujú aj offline.

Z prednáškového bloku sme sa vybrali do terénu, kde sme návštevníkom ako prvé ukázali letisko v obci Slavnica. Tu nás privítal predstaviteľ za obec. p. Milan Tichý. Nasledovala prehliadka zbierky lietadiel, kde sa nachádza niekoľko zaujímavých kúskov a tiež si mohli návštevníci prezrieť aj hangár letiska Slavnica.  Menšou zastávkou bola prehliadka románskeho kostolíka Pominovec, kde nás privítal starosta obce p. Pavol Tichý a sprístupnil priestory kostola.  Odtiaľ sme sa presunuli do kaštieľa v Bohuniciach. Aj tu nás privítal starosta , p. Peter Hajdúch. Kým prvá skupina ochutnávala dobovú kuchyňu a pozrela si viacero historických tancov, ktoré predviedla historická skupina Wagus, druhá skupina absolvovala prehliadku Múzea regiónu Bielych Karpát, ktorý v kaštieli sídli. Skupiny sa následne vystriedali a spoločne ešte absolvovali prehliadku kaplnky a hrobky, ktorá ku kaštieľu patrí. Nasledoval návrat              do hotela , večera a po nej ešte výstup k zrúcaninám hradu Vršatec.

 

Druhý deň, 29.6.2018, po raňajkách sme  absolvovali prehliadku kláštora v Skalke nad Váhom. Po odbornom výklade sa návštevníci mohli pozrieť do útrob jaskyne, v ktorej               sa pravdepodobne zdržiaval aj sv. Svorad a Beňadik a o ktorej tradujú viaceré legendy. Po prehliadke najstaršieho pútnického miesta sme návštevníkom  ukázali rodinnú farmu Gazdovstvo Uhliská v Trenčianskej Závade.  Celým areálom nás sprevádzal p. Krovina, ktorý  návštevníkom vysvetľoval ako gazdovstvo funguje , na čo sa zameriavajú, aké sú ich prednosti a čo plánujú do budúcna.  Po prehliadke nasledoval obed a  ukončenie vzdelávacej akcie.

Vzdelávaciu akciu hodnotíme ako podnetnú a pre účastníkov inšpiratívnu. Tak z hľadiska odborných prednášok ako aj z hľadiska ukážok zaujímavých miest, atrakcií, pamiatok v cestovnom ruchu na území MAS Vršatec. Účastníci mali možnosť spoznať základy marketingu v cestovnom ruchu a nahliadnuť na moderné a nie úplne bežné prostriedky propagácie územia. Ako bolo spomínané aj viackrát z úst prednášajúcich, je dobré ponúknuť niečo iné, nebáť sa byť iný. Čo určite platí aj o marketingu v cestovnom ruchu.

 Viac fotografií zo vzdelávacej akcie nájdete TU:

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele