Aktuality

Úvod MAS Vršatec vyhlasuje výzvu 6.4

MAS Vršatec vyhlasuje výzvu 6.4

7. 6. 2021
MAS Vršatec vyhlasuje výzvu 6.4

Miestna akčná skupina Vršatec

vyhlasuje 

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Vršatec) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 6, podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Viac informácií nájdete TU.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200