Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod MAS Vršatec vyhlasuje výzvu - MAS Vršatec 028/7.5/1

MAS Vršatec vyhlasuje výzvu - MAS Vršatec 028/7.5/1

17. február 2020 Novinky 0 komentárov
MAS Vršatec vyhlasuje výzvu - MAS Vršatec 028/7.5/1

Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

VYHLASUJE 

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Vršatec) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 17.02. 2020 do 28.05.2020. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0908 505 618, masvrsatec@masvrsatec.sk.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia:   17.2.2020

Dátum uzavretia:     28.5.2020

 

Viac informácií nájdete TU

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele