Aktuality

Úvod Máte skvelé nápady? Zrealizujte ich z dotácií z Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2023!

Máte skvelé nápady? Zrealizujte ich z dotácií z Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2023!

6. 2. 2023
Máte skvelé nápady? Zrealizujte ich  z dotácií z Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2023!

Dávame do pozornosti grantový program Trenčianskeho samosprávneho kraja! Do 31. marca 2023 máte možnosť zapojiť sa do Dotačného systému alebo do Participatívneho komunitného rozpočtu. Do 31. mája 2023 sa môžete zapojiť do Grantu Zelené oči alebo Zážitkového  vzdelávania na SŠ.

Participatívny komunitný rozpočet:

https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet.html?page_id=390353

Dotačný systém:

https://www.tsk.sk/elektronicke-sluzby/poskytovanie-dotacii-z-rozpoctu-vuc/ziadost-o-poskytnutie-dotacie-z-rozpoctu-tsk.html?page_id=388863

Grant Zelené oči:

https://www.tsk.sk/regionalny-rozvoj/zelena-zupa/zelene-oci.html?page_id=323086

Zážitkové vzdelávanie na SŠ:

https://www.tsk.sk/skolstvo-a-sport/participativne-rozpocty-na-strednych-skolach-1/vyzva-na-podanie-ziadosti-o-poskytnutie-uceloveho-financneho-prispevku-na-podporu-zavadzania-participativnych-rozpoctov-na-strednych-skolach-v-zriadovatelskej-posobnosti-trencianskeho-samosp.html?page_id=1001955

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200