Aktuality

Úvod MIESTNE AKČNÉ SKUPINY SA OBÁVAJÚ O SVOJU BUDÚCNOSŤ

MIESTNE AKČNÉ SKUPINY SA OBÁVAJÚ O SVOJU BUDÚCNOSŤ

17. 4. 2024
MIESTNE AKČNÉ SKUPINY SA OBÁVAJÚ O SVOJU BUDÚCNOSŤ

Výstupy z konferencie a valného zhromaždenia z 10.-11. apríl 2024 v Dolnom Kubíne
 (Zdroj Národná sieť MAS SR)

V štvrtom roku nového programového obdobia 2021 – 2027 nevedia miestne akčné skupiny podmienky svojho ďalšieho pôsobenia. Opakuje sa rovnaký scenár, ktorý nastal v predchádzajúcom období 2014 – 2020, čoho dôsledkom je, že súčasné čerpanie z Programu rozvoja vidieka SR (za toto obdobie) je nižšie ako 10%. Súčasným nastavením a tempom práce na Pôdohospodárskej platobnej agentúre môže tento proces trvať neuveriteľných 12 rokov. Pritom samotný program končí rokom 2025. Národná sieť MAS SR vyjadruje hlboké sklamanie a rozčarovanie nad touto skutočnosťou.

Národná sieť MAS SR nesúhlasí ani s plánovanou alokáciou na úrovni 166,7 mil. eur v novom programovom období a so znížením počtu podporených MAS zo 107 na 65. Pri tejto výške finančných zdrojov a počte MAS nemožno v žiadnom prípade hovoriť o systémovej podpore rozvoja vidieka.

Zároveň požadujeme, aby všetky miestne akčné skupiny mali šancu pokračovať po splnení podmienok oprávnenosti MAS a hodnotiacich kritérií pre schválenie stratégie miestneho rozvoja a udelenie štatútu MAS, obdobne ako v Českej republike alebo iných krajinách EÚ.

Národná sieť MAS SR vyzýva kompetentné orgány, aby začali tento stav riešiť s náležitou pozornosťou a aby proklamovaná podpora vidieka sa začala premietať do konkrétnych a hmatateľných krokov.

Ďakujeme TVDK za zhrnutie v reportáži, kotú si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze.

https://www.facebook.com/watch/?v=801108091896740

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200