Aktuality

Úvod NÁRODNÁ SIEŤ MAS SR SPÚŠŤA KAMPAŇ „Bez MASky“

NÁRODNÁ SIEŤ MAS SR SPÚŠŤA KAMPAŇ „Bez MASky“

4. 6. 2024
NÁRODNÁ SIEŤ MAS SR SPÚŠŤA KAMPAŇ „Bez MASky“

Sériou krátkych videí pod názvom „Bez MASky“ chceme spolu s manažérmi miestnych akčných skupín (ďalej len MAS) priblížiť širšej verejnosti ich samotnú podstatu fungovania, činnosť a najmä význam pre rozvoj vidieka a regiónov Slovenska.

Zároveň chceme upozorniť kompetentných na nelichotivú a dlhodobo neriešenú situáciu týchto organizácií.

„Je to prvýkrát v histórii, keď takýmto spôsobom predstavitelia MASiek predstupujú pred verejnosť a pomenovávajú veci pravým menom. Úprimne, neskrývane. Proste bez masky.“ približuje zámer tejto kampane predseda Národnej siete MAS SR Štefan Škultéty.

Do programu LEADER, ktorý je financovaný z fondov Európskej únie, je zapojených celkovo 107 MAS. Z hľadiska čerpania týchto zdrojov je Slovensko spomedzi všetkých krajín EÚ na poslednom mieste. Situáciu sa nedarí riešiť dlhodobo a hrozí, že obce, podnikatelia vrátane poľnohospodárov či občianske organizácie sa k európskym peniazom z veľkej časti ani reálne nedostanú.

ℹ️ Miestne akčné skupiny (skratka MAS) sú združenia samospráv, podnikateľov, občianskych organizácií a ďalších aktívnych ľudí, ktoré pôsobia vo vidieckych regiónoch po celom Slovensku. Na princípe zdola-nahor podporujú miestny rozvoj v rôznych oblastiach života a do rozhodovania zapájajú všetky sektory. Prístup LEADER, ktorý miestnym akčným skupinám dáva tieto možnosti, sa v krajinách EÚ uplatňuje od roku 1991 a od roku 2007 aj na Slovensku.

Národná sieť MAS SR vznikla v roku 2011 a v súčasnosti združuje 70 zo 107 MAS na Slovensku. Jej poslaním je podporovať zvýšenie kvality života v regiónoch a na vidieku prostredníctvom udržateľného a integrovaného územného rozvoja, presadzovať a propagovať dôsledné uplatňovanie princípov prístupu LEADER. Medzi hlavné úlohy, prostredníctvom ktorých toto poslanie napĺňa, patrí obhajoba záujmov MAS, výmena skúseností medzi MAS, vzdelávanie a informovanie MAS. Jednou z pravidelných aktivít sú aj celoslovenské konferencie, ktorá sa ako jediné komplexne venujú téme LEADER a významu MAS na Slovensku.

(ZDROJ: web Národnej siete miestnych akčných skupín SR)

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200