Aktuality

Úvod Návšteva v Dedinkove

Návšteva v Dedinkove

25. 11. 2022
Návšteva v Dedinkove

Zopár záberov z filmovacieho dňa Českej televízie.. V rámci pripravovaného dokumentu Lidé na hranici navštívili nášho podporeného žiadateľa cez PRV - OZ DEDINKOVO v Hornej Súči. Dokument priblíži tradičné pokrmy na česko- slovenskom pohraničí. 

 

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200