Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod Nové informačné tabule o 2. svetovej vojne

Nové informačné tabule o 2. svetovej vojne

2. september 2020 Novinky 0 komentárov
Nové informačné tabule o 2. svetovej  vojne

V tomto roku sme si pripomenuli  75. výročie skončenia 2. svetovej vojny. Veľmi nás teší, že MAS Vršatec v spolupráci s  OZ Hubert Ľuborča, Klubom vojenskej histórie a Spoločenstvom bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča dali vyrobiť informačné tabule „Z histórie 2. svetovej vojny“.

Tabule sú dve a sú osadené na dvoch miestach – v Ľuborči „Na kopcoch“ a v Nemšovej v povodí rieky Vlára smerom na Horné Srnie.

Počas 2. svetovej vojny v rokoch 1939- 1945 na vybraných úsekoch v Čechách aj na Morave, v Sliezku, na Slovensku a na južnej hranici Podkarpatskej Rusi boli budované tisíce objektov československého ťažkého aj  ľahkého  opevnenia.  Jediným artefaktom, ktorý sa vo väčšom množstve zachoval do dnešnej doby, sú betónové bloky – „penky“, tvoriace kedysi základ rozdelenia cestných komunikácií a železničných tratí.  Nové informačné tabule sa venujú týmto artefaktom, ktoré zostali v našom regióne ako pozostatky 2. svetovej vojny.

Veríme, že sme aspoň takýmto spôsobom prispeli k informovanosti a tabule budú slúžiť ako memento na obdobie 2. svetovej vojny pre súčasné aj budúce generácie.

Fotogalériu k novýmn informačným tabuliam nájdete tu

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele