Aktuality

Úvod Odborná exkurzia v Chorvátsku

Odborná exkurzia v Chorvátsku

1. 10. 2022
Odborná exkurzia v Chorvátsku

V dňoch 27. - 29. septembra sa kancelária MAS Vršatec zúčastnila odbornej exkurzie v chorvátskej MAS LIKA.
Exkurzia bola zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.
Po príchode do Chorvátska sme navštívili jaskyňa Barać, iba dvadsať kilometrov od Národného parku Plitvické jazerá v obci Rakovica.  Zo štyroch jaskýň je jedinou sprístupnenou pre turistické návštevy jaskyňa Horný Barac, ktorá každoročne priťahuje veľa návštevníkov. Je otvorená od začiatku marca do konca októbra a po zvyšok roka je jaskyňa uzavretá pre zimný spánok netopierov.
Na druhý deň sme absolvovali prehliadku nádherných Plitvických jazier a pamätné centrum Nikola Tesla v jeho rodnej dedine Gospić. Po prehliadke rodného domu Nikola teslu, v ktorom je zriadené múzeum a obsiahlom výklade sem navštívili v areáli aj technické múzeum s Teslovými vynálezmi.
Po ceste na ubytovanie sme stihli prehliadku realizovaných rozvojových projektov Stilanova Lika v obci Perušič. Boli sme na návšteve na rodinnej farme, ktorá sa venuje pestovaniu ovocia tradičných odrôd a následne výrobe likérov. Ďakujeme! Viac fotografií z exkurzie nájdete TU

 

 

 

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200