Aktuality

Úvod Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska – príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zárobok

Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska – príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zárobok

2. 6. 2023
Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska – príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zárobok

Každý mladý človek túži po poznávaní, mnohí sa chcú naučiť niečo nové, najmä v novom prostredí, najlepšie v kolektíve seberovných priateľov a v neposlednom rade zarobiť si prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie a zábavu.
A to je príležitosť vo Švajčiarsku prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach cestovného ruchu – hoteloch, penziónoch a reštauráciách.
Prax je určená pre mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí ovládajú buď bežnú hovorovú nemčinu, alebo hovorovú angličtinu minimálne na úrovni B1  a majú chuť a odvahu byť 4 mesiace mimo domova, pracovať v kolektíve ľudí, ktorí hovoria inou rečou a byť ochotní poskytovať služby domácim a zahraničným návštevníkom vo Švajčiarsku.
Podmienkou je absolvovanie výberového konania v druhej polovici septembra 2023 v Banskej Bystrici. Presné miesto konania a čas výberového konania oznámi združenie Swiss -slovak tourism prihláseným záujemcom osobitnou pozvánku a s presnými pokynmi.

Čo im za to ponúkne odborná prax? Dva týždne intenzívneho školenia v oblasti obsluhy, sommelierstva, ochutnávok vína, syrov a iných dobrôt švajčiarskej kuchyne, v nadštandardne vybavenom školskom hoteli vo Weggis, ktorý patrí Swiss Educational College, jednej z najlepších súkromných hotelových škôl vo Švajčiarsku. A to všetko v spoločnosti mladých ľudí z viacerých európskych krajín a Juhoafrickej republiky. Počas školenia jeho účastníci absolvujú jednodňovú exkurziu do niektorého zo švajčiarskych kantónov.  Po dvoch týždňoch absolventi kurzu nastúpia do pridelených zariadení cestovného ruchu v kantóne Graubünden, kde sa zapoja do práce v obsluhe alebo v práci v kuchyni. Podľa doterajších skúseností absolventov odborných praxí, majú majitelia zariadení cestovného ruchu vo Švajčiarsku porozumenie pre mladých brigádnikov a snažia sa im vychádzať v ústrety.
Odborná prax v zimnej sezóne trvajúcej od 10. decembra 2023 do 9. apríla 2024,  umožní brigádnikom vo voľnom čase venovať sa zjazdovému alebo bežeckému lyžovaniu, spoznávaniu horských stredísk cestovného ruchu i  jednotlivých miest v kantóne Gaubuenden, alebo iných kantónov vo Švajčiarsku.

Za kvalitne odvedenú prácu samozrejme patrí aj patričná odmena. Tá je po odrátaní nákladov na ubytovanie, stravovanie, zákonné poistenie, exkurziu a školné účastníka praxe 870 CHF za mesiac v čistom ( čo predstavuje v prepočte 845 €). Okrem toho sú príplatky za prípadnú prácu nadčas a sprepitné.
Každý absolvent odbornej praxe obdrží po jej skončení hodnotenie a vysvedčenie, ktoré mu pomôže hľadať si prácu doma i v zahraničí. Pokiaľ ste sa rozhodli pre odbornú prax vo Švajčiarsku, odporúčame Vám navštíviť webovú stránku združenia –  www.swiss-slovaktourism.sk, kde sú aktuálne informácie o nadchádzajúcej odbornej praxi a kontaktné údaje na združenie.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200