Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod Participatívny rozpočet na SOŠ Pruské

Participatívny rozpočet na SOŠ Pruské

7. máj 2019 Novinky 0 komentárov
Participatívny rozpočet na SOŠ Pruské

Pilotný projekt Participatívneho rozpočtu na SOŠ Pruské pokračuje a vstupuje do poslednej fázy - realizácie. Žiaci svojimi hlasmi vybrali 3 projekty, ktoré sa začali realizovať. Najvyšší počet hlasov získal projekt  - Renovácia WC s rozpočtom 400€, druhý v poradí sa umiestnil projekt  Lepšia WIFI na internáte s rozpočtom 400€ a tretí projekt, ktorý sa bude realizovať je Vybavenie odbornej učebne v sume 260€ (chýbajúca suma sa dofinancuje z OZ na našej škole).

2.5.2019 zasadal realizačný tím, ktorý posúdil rozpracované projekty a  kde členovia víťazných tímov informovali o ďalšom postupe. Projekt Renovácia WC je potrebné technicky dopracovať, keďže je na realizáciu najnáročnejší.

Niektorí žiaci boli prekvapení z výsledkov hlasovania, očakávali, že ich projekt bol lepší. Tu by bolo na miest podotknúť, že všetky projekty, ktoré žiaci navrhli boli na vysokej úrovni. Hlasovalo 220  žiakov a pedagogických pracovníkov a každý mal 3 hlasy. Podľa výsledkov sa ukázalo, čo najviac našich študentov trápi.

Realizátorom úspešných projektov želáme zdarný priebeh prác a tešíme sa na následné využívanie výsledkov ich práce.

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele