Aktuality

Úvod Plánované ukončenie výzvy IROP-CLLD-P782-512-001

Plánované ukončenie výzvy IROP-CLLD-P782-512-001

3. 10. 2023

Kancelária MAS Vršatec oznamuje, že plánuje ukončiť výzvu IROP-CLLD-P782-512-001 na aktivitu B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200