Aktuality

Úvod Plánované ukončenie výzvy IROP-CLLD-P782-512-004

Plánované ukončenie výzvy IROP-CLLD-P782-512-004

6. 10. 2021
Plánované  ukončenie výzvy IROP-CLLD-P782-512-004

MAS Vršatec informuje, že ku dňu 5.11.2021 plánuje ukončiť výzvu IROP-CLLD-P782-512- 004 dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200