Aktuality

Úvod Plánované ukončenie výzvy IROP-CLLD-P782-512-005

Plánované ukončenie výzvy IROP-CLLD-P782-512-005

29. 4. 2022
Plánované ukončenie výzvy IROP-CLLD-P782-512-005

Miestna akčná skupina Vršatec informuje, že ku 31.5.2022 plánuje uzavrieť výzvu IROP-CLLD-P782-512-005  na aktivitu C1 -Komunitné a sociálne služby.
Výzva bola vyhlásená 30.4.2020 a nebol do nej prihlásený žiadny žiadateľ. Finančné prostriedky z tejto výzvy  plánujeme presunúť do aktivity D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200