Aktuality

Úvod Povesti a turistické brožúrky v projekt Kúzlo príbehov sú na svete!

Povesti a turistické brožúrky v projekt Kúzlo príbehov sú na svete!

30. 3. 2023
Povesti a turistické brožúrky v projekt Kúzlo príbehov sú na svete!

Obrovské poďakovanie všetkým zapojeným v projekte Kúzlo príbehov! V prvom rade nášmu českému partnerovi MAS Hříběcí hory a autorke projektu Marcele Kubíčkovej.
Vznikli originálne ilustrované zbierky povestí, kde sa skvejú kresby detí zo zapojených škôl - ZUŠ Nemšová, Spojená katolícka škola Nemšová, ZUŠ Ilava, ZŠ Mikušovce a ZŠ Dulov. Veľká vďaka všetkým pani učiteľkám, ktoré s deťmi spolupracovali, grafikovi Jurajovi Raftlovi, divadelnému súboru Hugo, ktorého členovia zozbierané príbehy nahrali do nádherných rozhlasových hier. Tabuľky s QR kódmi s príbehmi sa nachádzajú priamo na turistických trasách, kde si ich môžete priamo vypočuť a nasávať atmosféru dávnych dôb. 
Príbehy v podaní DS Hugo si môžete vypočuť tu:

https://soundcloud.com/mas-vr-atec/sets/kuzlo-pribehov

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200