Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod POZOR!! Aktualizácia výziev IROP!!

POZOR!! Aktualizácia výziev IROP!!

14. október 2020 Novinky 0 komentárov
POZOR!! Aktualizácia výziev IROP!!

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

Z tohto dôvodu:

  • MAS pri príprave výziev, do času aktualizácie vzorov dokumentov výzvy zo strany RO pre IROP, vymení vo všetkých dokumentoch výzvy, ktoré vo vzoroch obsahujú v hlavičkách dokumentov logo MPRV SR za logo MIRRI
  • MAS pri výzvach, ktoré predložila na schválenie na RO pre IROP do času zverejnenia tohto usmernenia bude v procese kontroly vyzvaná zo strany zamestnancov RO pre IROP na výmenu loga MPRV SR za logo MIRRI v hlavičkách všetkých dokumentov
  • MAS v už vyhlásených výzvach (a ešte neuzavretých/nezrušených) vymení logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy bez potreby predložiť návrh takejto zmeny výzvy na posúdenie RO pre IROP. MAS na svojom webovej sídle zverejní k výzvam oznam o vykonaní tejto zmeny.

Preto kancelária MAS Vršatec  musí aktualizovť všetky výzvy vyhlásené v cez Integrovaný regionálny operačný program. 

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele