Aktuality

Úvod Predstavujeme ďalší zrealizovaný projekt v operačnom programe IROP!

Predstavujeme ďalší zrealizovaný projekt v operačnom programe IROP!

29. 2. 2024
Predstavujeme ďalší zrealizovaný projekt v operačnom programe IROP!

Spoločnosť Farmárik , s.r.o. zrealizovala krásny projekt  popri rieke Váh v obci Bolešov. Vybudovali športovo - relaxačný a zážitkový areál s golfovým ihriskom Adventure minigolf a takisto aj spevnené plochy pre ďlšie voľnočasové aktivity. Jedná sa o ihrisko golfu zmenšeného do veľkosti minigolfových dráh. Klasické prekážky známe z minigolfu sú tu nahradené rôznymi terénnymi nerovnostiam, vyvýšeninami, vodnými pascami a piesočnými bunkrami.

Viac informácií nájtetu TU

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200