Aktuality

Úvod Prvý projekt ukončený a preplatený

Prvý projekt ukončený a preplatený

23. 6. 2022
Prvý  projekt ukončený a preplatený

Veľmi sa tešíme z prvého úspešne zrealizovaného a preplateného projektu, ktorý uspel vo výzve MAS na podporu zvdelávania.  Obec  Pruské má na Základnej škole Hugolína Gavloviča novú jazykovú učebňu. 

Hlavným cieľom projektu bolo vybavenie učebne cudzích jazykov novou modernou technikou, ktorá tvorí predpoklad pre zvýšenie kvality vzdelávania žiakov základnej školy v Pruskom v oblasti cudzích jazykov a zlepšenie ich jazykových kompetencií

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200