Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod Vidiek bez hraníc - Inovatívne trendy v marketingu regionálnych produktov a služieb

Vidiek bez hraníc - Inovatívne trendy v marketingu regionálnych produktov a služieb

19. október 2017 Novinky 0 komentárov
Vidiek bez hraníc - Inovatívne trendy v marketingu regionálnych produktov a služieb

 

V súčasnosti tím MAS Vršatec vykonáva činnosti spojené s implementáciou projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika- Česká republika.

Názov projektu:Vidiek bez hraníc

kód projektu:304031D043

Prioritná os: 3 Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita: Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami(1b), kde vedúcim partnerom je Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina a hlavný cezhraničný partner MAS Moravksý Kras z.s a partnermi projektu sú MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s a miestna akčná skupina Vršatec. Všetky MAS spoločne napĺňajú cieľ zvýšenia kvality úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V dňoch 26. – 27.09.2017 sa konala exkurzia – prvá aktivita k projektu „Vidiek bez hraníc“ na území miestnej akčnej skupiny Moravský kras v Českej republike. Hlavnou témou  prednášok boli Inovatívne trendy v marketingu regionálnych produktov a služieb.

Na úvod sa na zámku Křtiny predstavili projektoví partneri s krátkymi prezentáciami o svojom území a činnostiach. Nasledovala séria školení, ktorú odštartovala svojou prezentáciou Ing. Michaela Chmelova, Ph.D. zameranou na Marketing regionálnych produktov a služieb v Moravskom krase, v rámci ktorej bola predstavená regionálna značka „Moravský kras regionálny produkt“, jej výhody a nevýhody a propagácia producentov zapojených do tejto značky. Ďalšou prezentáciou Ing. Klára Kučerová predstavila regionálny produkt cestovného ruchu zameraný pre rodiny s deťmi s názvom „Rozprávkové kráľovstvo slimáka Krasíka“. Cieľom tejto geocachingovej hry je zvýšenie návštevnosti turistických objektov. Dnes sa tento projekt teší obľube nespočetného množstva ľudí. Školiaci blok uzavrela Ing. Jitka Štenclová svojou prezentáciou „Inovatívne trendy v marketingu regionálnych produktov“, ktorou predstavila zúčastneným nové možnosti a spôsoby v marketingu a marketingovej komunikácii.  

Po školeniach nasledovali exkurzie po území. Prvá zastávka bola na kozej farme v Šošůvce, kde si účastníci vypočuli všetko o chovaní kôz a výrobe výrobkov z kozieho mlieka, ktoré si následne mohli zakúpiť v miestnej predajni. Ďalšou zastávkou bolo múzeum tradičného bývania v Senetářově s ochutnávkou miestnych špecialít pripravených v tradičnej peci. Exkurzia pokračovala opäť na zámok Křtiny, kde bola pre účastníkov už pripravená slávnostná večera so živou hudbou a prezentáciou regionálnych produktov z území projektových partnerov.

Druhý deň v skorých ranných hodinách sa účastníci hneď po raňajkách vybrali na prehliadku Taurus družstva v Protivanove, ktorá bola náhradou za Mliekarne Otinoves s.r.o., ktorá bola zrušená z dôvodu rekonštrukčných prác v prevádzke. Z družstva exkurzia pokračovala na Pštrosiu farmu s.r.o. Holešín, ktorá bola spojená s ochutnávkou pštrosích výrobkov. Ďalšou zastávkou bola Pálenica Rudice spojená s výkladom a predstavením technológie na výrobu destilátov. Nasledoval obed, po ktorom sa účastníci presunuli do Punkevnej jaskyne a priepasti Macocha. Najskôr predajcovia suvenírov poskytli zaujímavý výklad o marketingu v cestovnom ruchu a celá exkurzia bola zakončená plavbou na loďkách obohatená o pútavý výklad.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a tímu MAS Moravský kras za skvelú organizáciu prvého podujatia.

Fotografie z podujatia nájdete TU

 

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele