Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod Vidiek bez hraníc- Spolupráca s podporou EÚ

Vidiek bez hraníc- Spolupráca s podporou EÚ

20. september 2018 Novinky 0 komentárov
Vidiek bez hraníc- Spolupráca s podporou EÚ

 

 

V dňoch 18. – 19. 9. 2018 sa konala záverečná exkurzia v rámci projektu Vidiek bez hraníc (kód projektu: 304031D043), ktorú organizovala MAS Kopaničiarsky región. Témou vzdelávacieho podujatia bola Spolupráca s podporou EÚ.

Úvodné stretnutie prebiehalo v meste Stará Turá v hoteli Lipa, kde sa účastníci po ubytovaní presunuli do kongresovej sály na prednáškový blok. Privítal nás manažér MAS Kopaničiarsky región Peter Nemček a v krátkosti nás oboznámil s programom podujatia. Vyzval zástupcov projektových partnerov, aby predstavili svoje MAS a územie. Predstavili sa pán Petr Revenda za MAS Moravský Kras, naša manažérka Martina Kenderová a Pavel Elšík za MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s

Po predstavení projektových partnerov začala s prvou odbornou prednáškou Ing. Bírošíková Viera zoddelenia cezhraničnej spolupráce z TSK. Účastníkov oboznámila  o o programe Interreg V-A SK-CZ a podrobnejšie sa venovala intervenčnej logike programu.

  Nasledovala  prednáška od Dariny Krausovej, manažérky MAS Stredné Ponitrie, ktorá bola na konferenciu prizvaná ako prednášajúca na tému možnosti národnej a nadnárodnej spolupráce v rámci opatrenia 19.3  Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Po obede vystúpil  pán Tibor Škrabský z HUMAN PRO, ktorý priblížil iné možnosti čerpania a predstavil grantové programy Interreg V-B a V-C a menej známe európske programy, ako napríklad DANUBE, Horizon 2020, Európa pre občanov, Kreatívna Európa a ďalšie.

Z prednáškového bloku sme sa vybrali do terénu, ako prvou bola pálenica a muštáreň  v obci Brestovec, kde nás privítal starosta obce. Pálenica a muštáreň  je  súčasťou projektu Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta a nositeľ regionálnej značky Kopanice regionálny produkt. Pán starosta porozprával  o  pálenici, o procesoch spracovania ovocia a o projektoch a spolupráci so spolkami a partnermi. Účastníci mali veľa otázok, na ktoré pán starosta ochotne odpovedal.

Po vyčerpaní otázok sme sa presunuli do obce  Stará Myjava, kde prebehla prehliadka zrealizovaných cezhraničných projektov na podporu cestovného ruchu. Manažér MAS Kopaničiarsky región nám  rozprával o zrealizovaných projektoch a spomenul turisticky atraktívne miesta – bežecké, cyklistické a bežkárske trate. Následne sme sa presunuli obzrieť projekt podporený cez MAS z PRV, starý sad s tradičnými ovocnými odrodami ako súčasť projektu Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta a ubytovanie v súkromí Samuel. Po ochutnávke tradičných produktov z ovocia spojenou s výkladom o procese spracovania ovocia sme ukončili blok exkurzií a vrátili sa naspäť do hotela Lipa v Starej Turej na večeru. 

Druhý deň, 19.9. 2018, po raňajkách sme  absolvovali prehliadku  Turistickej informačnej kancelárie v Myjave spojenú s výkladom o projekte na zavedenie regionálnej značky Kopanice regionálny produkt. Po skvelej ochutnávke regionálnych produktov  sme sa presunuli na Bradlo.  Tam nás privítala primátorka mesta Brezová pod Bradlom, ktorá mala výklad o zrealizovaných projektoch.  Všetkým sa páčila Mohyla M.R Štefánika, kde sme sa dozvedeli o živote a práci M.R. Štefánika. Po prehliadke  sme sa presunuli do Pamätnej izby Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom spojenú s odborným výkladom.  Tento projekt bol vytvorený  z PRV 2007-2013 ako projekt spolupráce s MAS Vršatec.

Záverečnou zastávkou bol Gazdovský dom v Turej Lúke, kde nás po obede sprievodcovia previedli  typickou kopaničiarskou  usadlosťou z konca 19.storočia a pútavo nám rozprávali o živote našich predkov.

Všetkým zúčastneným ďakujeme, dúfame že sme prispeli k nadviazaniu nových priateľstiev a kontaktov na budúcu spoluprácu. Vzdelávaciu akciu hodnotíme ako podnetnú a pre účastníkov inšpiratívnu. Tak z hľadiska odborných prednášok ako aj z hľadiska ukážok zaujímavých miest  na území MAS –Kopaničiararsky región.

Fotogalériu zo vzdelávacej akcie nájdete TU

 

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele