Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod Vyhlásenie výtvarnej súťaže Očami detí VIII

Vyhlásenie výtvarnej súťaže Očami detí VIII

1. marec 2018 Novinky 0 komentárov
Vyhlásenie výtvarnej súťaže Očami detí VIII

Miestna akčná skupina Vršatec  vyhlasuje

8. ročník  výtvarnej súťaže OČAMI DETÍ VIII.

CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE:

Výtvarná súťaž je určená žiakom I. a II. stupňa základných škôl, a tento rok máme novinku a do výtvarnej súťaže zapájame aj deti z materských škôlžiakov  zo základných umeleckých škôl,  ktoré sa nachádzajú na území MAS Vršatec.

Súťaž je určená všetkým žiakom základných a materských  škôl, ktorí radi maľujú a kreslia ľubovoľnou technikou.

Cieľom súťaže je podporiť žiakov v kreativite, zdokonaľovaní výtvarných schopností a spoznávaní nášho regiónu, nakoľko zadané témy vždy priamo súvisia s kultúrou, zvykmi, tradíciami, remeslami,  historickými a kultúrnymi pamiatkami, aktivitami, podujatiami nachádzajúcimi sa a realizujúcimi sa na území MAS Vršatec.

Práce, ktoré budú v súlade s pravidlami súťaže a budú kancelárií MAS Vršatec doručené v stanovenom termíne so všetkými náležitosťami budú hodnotiť odborníci na základe viacerých kritérií: originalita, vystihnutie témy, fantázia, kreativita, technika či umelecké stvárnenie témy. Na základe ich bodového hodnotenia kancelária vyhlási víťazov v jednotlivých kategóriách. Odmenou pre víťazov budú  lákavé vecné ceny a všetci súťažiaci a ich učitelia sú pozvaní na slávnostnú vernisáž, ktorá sa uskutoční začiatkom júna 2018.

 PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Do súťaže sa môžu zapojiť deti z materských škôl a žiaci I. a II. stupňa základných a umeleckých škôl z územia MAS Vršatec.

  Zoznam kategórií:

 1. Základné školy 1. stupeň      

2. Základné školy 2.stupeň                                                                    

3. ZUŠ 1.stupeň

4. ZUŠ 2.stupeň

5. Materské školy

 Do každej kategórie môžu byť zaslané 4 súťažné  práce. Pri zbere prác je možnosť odovzdať kvalitné nesúťažné diela na výstavu, ktorá prebehne počas slávnostného vyhodnotenia výtvarnej súťaže. Prosíme však o zohľadnenie počtu zaslania týchto prác kvôli kapacitným možnostiam výstavy.

 VÝTVARNÉ DIELO musí spĺňať nasledovné podmienky:  

 

  • Formát A4 alebo A3,
  • Ľubovoľná technika, ak nie je podmienkami súťaže určené inak,
  • Motív diela  musí byť v súlade s niektorou zo súťažných tém,
  • Autorom diela musí byť žiak niektorej základnej školy zapojenej do súťaže,
  • Každé dielo musí na zadnej strane obsahovať : meno žiaka, vek žiaka, stupeň, triedu, názov práce a názov školy ktorú žiak navštevuje, aj to či ide o súťažnú prácu alebo o prácu určenú len na výstavu

 Práce zasielajte na adresu: MAS Vršatec, Ľuborčianska 724/27,  914 41 Nemšová  

 Technika:   ľubovoľná

 Téma:        Štyri ročné obdobia na území MAS Vršatec

                     Navrhni ilustráciu do kalendára MAS Vršatec

 Maľujte a kreslite aktivity počas roka, tradičné sviatky, ako trávite voľný čas počas prázdnin, čo sa Vám páči z tradičných podujatí, kam chodievate na výlety, či turistiku vo Vašej obci, aby sme vedeli vytvoriť farebný kalendár MAS Vršatec s jeho krásami v každom ročnom období.  Ďakujeme a tešíme sa vopred na výtvarné diela detí.

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele