Aktuality

Úvod Vyhlásenie výzvy MAS 028/7.4/4

Vyhlásenie výzvy MAS 028/7.4/4

15. 3. 2024
Vyhlásenie výzvy MAS 028/7.4/4

Kancelária MAS Vršatec vyhlásila výzvu v podopatrení 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Všetky informácie k výzve a jej prílohy nájdete v časti Výzvy.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200