Aktuality

Úvod Výstava Agrokomplex Nitra 2022

Výstava Agrokomplex Nitra 2022

22. 8. 2022
Výstava Agrokomplex Nitra 2022

Po dvoch rokoch sa otvorili brány výstaviska Agrokomplex Nitra a kancelária MAS Vršatec sa opäť zúčastnila 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy. Konala sa v dňoch 18.-21.8.2022. Tento ročník bol  spojený s výstavami-  Národná výstava hospodárskych zvierat a Poľovníctvo a príroda. Aj v tomto roku boli Miestne akčné skupiny zo Slovenska pod záštitou Národnej siete rozvoja vidieka a ich spoločná prehliadka sa konala v pavilóne "M2"

Počas 4 výstavných dní navštívilo areál približne 82 000 ľudí, ktorí si prišli pozrieť ponuku viac ako 416 vystavovateľov a predajcov z oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva, poľovníctva, techniky, živočíšnej výroby a doplnkového predaja. Na výstave bolo zastúpených 9 krajín: Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Taliansko, Izrael, Srbsko, Bulharsko.

Aj tento rok naše stánky ožili vďaka našim remeselníkom z územia MAS Vršatec, za  čo im patrí veľká vďaka. Tešilo nás, že sme mohli zdielať priestor s včelárom pánom Milanom Krivým, krajčírkou Petrou Motolovou a včelárom pánom Imrichom Strápkom. 

V sobotu boli vyhlásené výsledky 12. ročníka súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS ktorú každoročne vyhlasuje Národná sieť rozvoja vidieka. MAS Vršatec sa tentokrát do súťaže zapojila a do šiestich súťažných kategórii poslala fotografie z územia MAS vršatec. Získali sme 2 umiestnenia a to konkrétne 1. miesto v v kategórii "Naši ľudia" s fotografiou od Heleny Jáňovej- Na postriežke a 2. miesto v kategórii "Život v našej MAS" s fotografiou Obec Krivoklát a pohorie Drieňová tiež od fotografky Heleny Jáňovej. 

Odovzdávanie cien prebiehalo v pavilóne "M2" za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana. Viťazke Helene Jáňovej od nás ešte taz veľká gratulácia  želáme veľa pekných záberov.

Fotografie z výstavy AGROKOMPLEX NITRA 2022 nájdetu TU.

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200