Aktuality

Úvod Výtvarná súťaž - Astrofľaša na vesmírnej misii

Výtvarná súťaž - Astrofľaša na vesmírnej misii

2. 11. 2023
Výtvarná súťaž - Astrofľaša na vesmírnej misii

Spoločnosť Vetropack s.r.o. aj tento rok organizuje výtvarnú súťaž, ktorá deti upozorňuje na dôležitosť ochrany životného prostredia a takisto upriamuje pozornosť na výhody využívania sklených obalov na balenie potravín a nápojov.
Súťaž je určená pre všetky deti s trvalým pobytom v SR a do veku 15 rokov. 


Podmienkou účasti v akcii je zaslanie vlastnoručne namaľovaného či nakresleného obrázku formátu A4 alebo A3 na adresu Usporiadateľa s tematikou sklenenej sklenej fľaše putujúcej vesmírom, ktorá učí mimozemšťanov triediť a recyklovať sklo... fantázii sa medze nekladú. Svoje maľby posielajjte do 8.12.2023 na sídlo usporiadateľa VETROPACK NEMŠOVÁ, s. r. o., Železničná 207/9, Nemšová, PSČ 914 41.


Informácie o triedení a recyklácii skla môžu účastníci získať na webových stránkach usporiadateľa www.vetropack.sk alebo na Youtube.com Vetropack- Sklo zůstává sklem https://www.youtube.com/watch?v=Uc5irwArJeU

Na druhej strane obrázku musí byť napísané meno autora, vek a adresa. Desať obrázkov bude vylosovaných porotou v sídle Usporiadateľa dňa 12. 12. 2023.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200