Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P782-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P782-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

22. október 2019 Novinky 0 komentárov

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA VRŠATEC

 vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

 IROP-CLLD-P782-512-001

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Fond:                            Európsky fond regionálneho rozvoja 

 

Všetky potrebné informácie k vyhlásenej výzve nájdete TU.

 

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele