Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod Zmena termínu výzvy MAS 028/6.4/2

Zmena termínu výzvy MAS 028/6.4/2

31. august 2021 Novinky 0 komentárov
Zmena termínu výzvy MAS 028/6.4/2

Miestna akčná skupina MAS Vršatec 

predlžuje 

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Vršatec) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 6, podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Dĺžka trvania výzvy je od 7.6.2021 do 27.10.2021. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0908 505 618, masvrsatec@masvrsatec.sk.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia:    7.6.2021

Dátum uzavretia:     27.10.2021

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 75 000,00€
za zdroj ŠR: 25 000,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Vršatec

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele