Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodDarujte 2%

Darujte 2%

Páčia sa Vám projekty, ktoré sa podarili zrealizovať vďaka MAS Vršatec?

2% sú zdroje združenia použité výlučne na projekty s verejnou prospešnosťou, ako napríklad rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Červený Kameň, náučný chodník v Ľuborčianskej doline, rekonštrukcia zastávky v Nemšovej, Ľuborča kopce, obnova športového areálu v Červenom Kameni, či zrekonštruovaná zastávka v Dulove.

Finančná podpora aktivity „Aktívny občan“ prichádza práve tam, kde nie je dostatok finančných prostriedkov. Vďaka Vašim 2% z dane môže neustále podporovať takéto krásne projekty.

Neváhajte a darujte 2% práve MAS Vršatec, ktorej cieľom je najmä rozvoj a zatraktívnenie nášho regiónu. Vopred ĎAKUJEME!

Postup na preukázanie 2% z dane pre zamestnanca (osobu, za ktorú robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ)

1.Do 15.2.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov).

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Z tohoto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane, teda sumu, ktorú nám môžete venovať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

3.Následne vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2% prijímateľovi.

4.Do 30.4.2020 doručte obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy) osobne alebo poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska).

Postup na poukázanie 2% z dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama (napr. živnostník alebo osoba, ktorá si chce podať daňové priznanie sama)

1. Vyplňte daňové priznanie typu A alebo B a vypočítajte si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplňte aj údaje o poukázaní 2%.

2.Doplňte identifikačné údaje o našom združení Miestna akčná skupina Vršatec, Ľuborčianska724/27, 91441 Nemšová. IČO:42025303

3.Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2020 na daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Postup na poukázanie 2% z dane pre právnickú osobu (podniky, firmy)

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8 €.

1. Vyplňte daňové priznanie a vypočítajte si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplňte aj údaje o poukázaní 2%.

2. Doplňte identifikačné údaje o našom združení Miestna akčná skupina Vršatec, Ľuborčianska724/27, 91441 Nemšová. IČO:42025303

3. V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

 

 Potrebné tlačivá nájdete TU.

 

ukazovatele