Dokumenty

ÚvodDokumenty Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

word 11. 1. 2019 0 stiahnutí 18.16 kB

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200