Dokumenty

ÚvodDokumenty Zmluvy

Zmluvy

MAS Vršatec - financovanie prevádzkových nákladov II

pdf 25. 1. 2021 0 stiahnutí 2.1 MB

MAS Vršatec - Financovanie implementácie stratégie CLLD

pdf 19. 11. 2020 0 stiahnutí 2.85 MB

Financovanie prevádzkových nákladov

pdf 16. 1. 2019 0 stiahnutí 1.97 MB

Vidiek bez hraníc

pdf 15. 1. 2019 0 stiahnutí 165.2 kB

Podpora na animácie a oživenie

pdf 11. 1. 2019 0 stiahnutí 350.09 kB

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200