Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod Kalendár podujatí

Kalendár podujatí

53. Gavlovičovo Pruské 24. júl 2020

53. Gavlovičovo Pruské

Podujatie Pruské
Spomienkové slávnosti na Martina Hugolína Gavloviča-františkána a barokového básnika, ktorý v Pruskom pôsobil a je pochovaný v krypte františkánskeho kostola.. Divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, nový cirkus počas víkendu pod holým nebom.
ukazovatele