Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodKarta zliav 26. Agrosúča, a.s.

26. Agrosúča, a.s.

26. Agrosúča, a.s.

 

 

 

Hlavným výrobným zameraním spoločnosti je poľnohospodárska rastlinná výroba, ktorá sa zaoberá pestovaním obilnín a krmovín pre vlastnú živočíšnu výrobu a produkciou horského sena na predaj. Ďalej je to živočíšna výroba zameraná na chov hovädzieho dobytka a oviec. Vyprodukované mlieko je spracovávané v malej mliekárni, ktorá dodáva na trh netradičné mliekárenské výrobky ( Oštiepok, Chabovec, Bryndza, Ovčí syr, syrové nite ). V menšom rozsahu spoločnosť prevádzkuje pridruženú výrobu – šitie (ochranné  pracovné  prostriedky a pracovné oblečenie). Spoločnosť taktiež poskytuje ubytovanie v zrekonštruovanej turistickej ubytovni.

Predaj sena: 0905 786 772

Prenájom ubytovne: 032/6493426

Kontakt: 

Horná Súča 1059
913 33 Horná Súča

Tel.:  +421 32 64 93 266

Fax: +421 32 64 93 426

E-mail: agrosuca@stonline.sk

 

ukazovatele