Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodKarta zliav 37. Ing. Tomáš Baďura - Geodézia

37. Ing. Tomáš Baďura - Geodézia

37. Ing. Tomáš Baďura - Geodézia

 

 

Firma Ing. Tomáš Baďura - Geodézia vyhotovuje všetky druhy geodetických prác spolu s autorizačným overením týchto prác:

vyhotovenie geometrického plánu, vytýčenie hranice pozemku, polohopisné a výškopisné zameranie

pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby, výpočet kubatúr a ďaľšie geodetické

práce.

ukazovatele