Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Náter kaplnky sv. Cyrila a Metoda v Kameničanoch

Náter kaplnky sv. Cyrila a Metoda v Kameničanoch

8. december 2014 Projekty Výška schváleného príspevku: 150,00 Eur

Meno a priezvisko organizátora: Miroslav Bednárik

Počet zapojených dobrovoľníkov: 6

Mená dobrovoľníkov: Patrik Ondráš, Jozef Čalojec, Miroslav Bednárik, Igor Vavruš, Michal Koníček, Igor Daško

Termín realizácie “minirekonštrukcie”: 15. 6. 2013

Priebeh realizácie:

Dňa 15. 6. v sobotu ráno o deviatej hodine sa začala minirekonštrukcia kaplnky odstraňovaním starej vrstvy farby, za pomoci dobrovoľníkov Patrika Ondráša, Igora Vavruša, Michala Koníčka a Igora Daška. Po odstránení starého náteru sa pristúpilo k samotnému náteru strechy a kupoly kaplnky za veľkej pomoci Jozefa Čalojca a Miroslava Bednárika.

Práce boli ukončené o 16-tej hodine.

V dňoch 18. a 19. 6. bola očistená aj stará fasáda a celá kaplnka bola natretá nanovo.

Realizácia bola možná vďaka finančnej podpore MAS Vršatec.

Zhrnutie:

Stanovený cieľ rekonštrukcie sa podarilo naplniť v celej miere a kaplnka dnes pôsobí oveľa krajším dojmom.

ukazovatele