Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Obnova kríža v obci Krivoklát

Obnova kríža v obci Krivoklát

13. november 2018 Projekty Výška schváleného príspevku: 265,00 Eur

Meno a priezvisko organizátora: Mária Prekopová,  Ing. Dominika Matuščinová

Počet zapojených dobrovoľníkov: 6

Mená a priezviská dobrovoľníkov: Mária Prekopová,  Ing. Dominika Matuščinová, Jozef Bialeš, Milan Bialeš,  Milan Jakúbek, Ľubomír Bielik

Termín realizácie „minirekonštrukcie: júl- august 2018

Celkový rozpočet projektu: 530 Eurz toho príspevok MAS Vršatec: 265 Eur a príspevok obce Krivoklát  265 Eur

Cieľom minirekonštrukcie bolo novým náterom obnoviť drevenný kríž, zakúpenie novej sochy Ježiša Krista a nové nátery oplotenia kríža. Koordinátormi aktivity bola starostka obce Mária Prekopová a poslankyňa Dominika Matuščinová. Celkovo sa do minirekonštrukcie zapojilo 6 dobrovoľníkov. Prvé dni prebiehala obnova kríža. V rámci prác dobrovoľníci očistili, vyšmirgľovali drevenný kríž, vyčistili drevo Savom a nanovo naniesli 2 vrstvy lazúry a jednu vrstvu laku. Práce prebiehali postupne v priebehu júla a augusta 2018. Ďalej dobrovoľníci očistili a nanovo natreli striešku nad sochou a oplotenie okolo kríža. Po dokončení prác na  kríži bola osadená nová socha Ježiša Krista.

 

ukazovatele