Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Obnova športového areálu- Červený Kameň

Obnova športového areálu- Červený Kameň

9. december 2016 Projekty Výška schváleného príspevku: 500,00 Eur

Meno a priezvisko organizátora: Martin  Monček

Počet zapojených dobrovoľníkov: 23

Mená a priezviská dobrovoľníkov: Vladimír Žaludek, Lucia Barcíková, Michal Gašpar, Peter Dohnanský, Luboš Prekop, Matej Majerech, Michal Majerech, Michal Gajdoš, Marek Sondor, Michal Jakúbek, Michal Jakúbek, Luboš Jakúbek, Martin Jakúbek, Ľudmila Žaludková, Katarína Žaludková, Jaroslav Bartek, Daniel Strapko, Peter Majerech, Mária Dohnanská, Jakub Jakúbek, Lubo Prekop, Ľuboš Majerech, Martin Monček

Termín realizácie „minirekonštrukcie: júl 2016 – november 2016

Celkový rozpočet projektu: 1225,06 Eur, z toho príspevok MAS Vršatec: 500 Eur a príspevok obce Červený Kameň 725,06 Eur

 

 Zámerom minirekonštrukcie bolo zrekonštruovať a obnoviť športový areál, na ktorom sa v minulosti hrávala krajská volejbalová súťaž a tenis. Momentálne slúžil už len ako zberný dvor odpadov a neplnil naplno svoj účel.

Začiatok prác spočíval v presunutí veľkoobjemových kontajnerov, následne báger odstránil vrchnú vrstvu povrchu a zrovnalo sa podložie. Vytýčila sa hracia plocha pre osadenie obrubníkov. Po osadení sa naviezla drenážna vrstva, ktorá sa zrovnala a zhutnila. Potom sa naviezla, zrovnala a zhutnila vrstva kamenej drte s hrubšou frakciou a rovnaký postup prác sa opakoval s finálnou jemnou vrstvou. Medzičasom sa kosilo okolie, vyrezali sa kríky, vyrobil sa valec a zametadlo, ktoré sú potrebné k úprave terénu pri hre petang. Ďalej sa opravilo oplotenie, vymenili sa poškodené časti, nalakovalo a natrelo sa. Osadila sa dlažba pod posedenie, ktoré sa taktiež vyrobilo a natrelo. Vyrobil, osadil a zabetónoval sa stojan pre informačnú tabuľu, ktorá sa tam ukotvila. Jedna časť sa vyhradila pre najmenšie deti a tam sme osadili a zakotvili pieskovisko s drevenou obrubou, hojdačku pre 2 deti a tri farebné pneumatiky ktoré budú slúžiť ako preliezačky. Budovu pôvodných šatní bolo nutné vystierkovať, vymaľovať, na podlahu sa osadilo linoleum. Podarilo sa opraviť prívod vody a na vodovode sa vymenili popraskané ventily a potrubie.

Ďalšia hracia plocha sa začala tvoriť opäť  bagrovaním a zrovnaním plochy na požadované rozmery, ďalej bolo nutné naviezť ornicu, jej splanírovanie a vyzberanie kameňov a osadenie odnímateľných stĺpov na hraciu sieť. Na prístupový chodník sa položila textília zabraňujúca prerastaniu buriny a vysypal sa okrasnou kamenou drťou. Uprostred sa osadila lavička a v jej blízkosti odpadkový kôš. Na skúšku sa namontovalo odnímateľné osvetlenie a natiahla sa sieť.

Žiaľ poveternostné podmienky a zima už nedovoľovali nasiať trávu a okrasné dreviny, čiže tieto práce  zostávajú dokončiť na jar.

Za pomoci dobrovoľníkov, MAS Vršatec a obce Červený Kameň sa  podarilo zrekonštruovať športový areál ktorý dlhé roky chátral. Vytvorila sa športová plocha pre volejbal, tenis, bedminton, nohejbal, a petang- ( momentálne sa v obci rozvíjajúci šport vo všetkých vekových kategóriách.)  Okrem toho, že sa skrášlilo prostredie, dúfame, že to napomôže rozvoju športu v obci a okolí.

 

Fotogaléria k minirekekonštrukcii TU

 

ukazovatele