Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Obnova zábradlia popri potoku v obci Krivoklát a rekonštrukcia lavičiek na obecnom cintoríne

Obnova zábradlia popri potoku v obci Krivoklát a rekonštrukcia lavičiek na obecnom cintoríne

25. október 2016 Projekty Výška schváleného príspevku: 350,00 Eur

Meno a priezvisko organizátora: starostka obce Mária Prekopová a poslankyňa Ing. Dominika Matuščinová

Počet zapojených dobrovoľníkov: 15

Mená dobrovoľníkov: Mária Prekopová, Ing. Dominika Matuščinová, Mária Mičková, Jozef Pagáč, Milan Bialeš, Jozef Valient, Marek Pagáč, Ján Matuščin, Jozef Bialeš, Anton Solín, Viliam Šatka, Jozef Jáňa, Eva Kútna, Ľubomír Bielik, Milan Jakúbek

Termín "minirekonštrukcie" : jún 2016- september 2016

Celkový rozpočet projektu: 712,76 Eur, z toho príspevok Mas Vršatec 350 Eur  a príspevok obce Krivoklát 362,76 Eur

Cieľom aktivity bolo novým náterom obnoviť zábradlie popri potoku v obci Krivoklát a zrekonštruovať dve lavičky na obecnom cintoríne.

Prvé dni prebiehala obnova náteru zábradlia. V rámci prác dobrovoľníci očistili zábradlie od špiny a hrdze a naniesli dve vrstvy náteru. Po častiach striedali bielu a červenú farbu.

Druhá časť minirekonštrukcie pozostávalaz rekonštrukcia lavičiek na obecnom cintoríne. Dobrovoľníci vymenili staré laty na sedadlách za nové a natreli konštrukciu lavičiek. Po dokončení prác boli lavičky zmontované a osadené na obecný cintorín.

                                  

   Viac fotografií z minirekonštrukcie nájdete TU.

ukazovatele